آئین نامه تولید وپخش برنامه های زنده تلویزیونی

  • PDF

alt

عنوان : آئین نامه تولید وپخش برنامه های زنده تلویزیونی
ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
تعداد صفحات : 21
سال انتشار: 1393
مجری طرح : اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی سیما
 

دانلود نسخه الکترونیکی کتاب

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :