آئین نامه عنوان بندی برنامه های تلویزیونی

  • PDF
alt
 
عنوان : آئین نامه عنوان بندی برنامه های تلویزیونی
ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
تعداد صفحات : 58
سال انتشار: 1393
مجری طرح : اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی سیما
 

دانلود نسخه الکترونیکی کتاب


شما در این صفحه هستید :