مخاطب پژوهی

  • PDF

alt

عنوان : مخاطب پژوهی-راهنمای علمی روش های بررسی مخاطب در رسانه
ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
تعداد صفحات :
سال انتشار: 1393
قطع : رقعی

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :