کتاب کتابشناسی تلویزیون

کتابشناسی تلویزیون

مولف: حمدالله باستی

انتشار: زمستان 1396

صفحات: 276 صفحه

قطع: وزیری

کتابشناسی،

 

از جمله منابع مهم اطلاعاتیِ مورد نیاز محققان و پژوهشگران حوزه‌های گوناگون محسوب می‌شود،

 

تا به واسطه آن به توان با جامعیت بیشتری به موضوع ورود کرده و از نتایج تحقیقات و تألیفات دیگران مطلع شد. بدیهی است که عرصۀ رسانه نیز از این امر مستثنی نیست. در همین راستا مدیریت پژوهش سیما اقدام به تالیف و انتشار کتابشناسی تلویزیون نموده است. در این کتاب‌شناسی به طور خاص سعی شده کتاب‌ها و کتابچه‌های منتشره در حوزۀ تلویزیون برای علاقه‌مندان این عرصه اعم از محققین، برنامه‌سازان، دانشجویان و کارکنان رسانه گردآوری شده و از منابعی که به طور عام به موضوع رسانه پرداخته‌اند، صرف‌نظر شده است. این کتاب‌شناسی علاوه بر نسخه چاپی، واجد نرم‌افزار کتاب‌شناسی است، که امکان جستجوی ساده و تخصصی را دارد؛ به صورتی که می‌توان با استفاده از واژه‌های مورد نظر، کلیه آثار منتشره در زمینه تلویزیون را مورد جستجو قرار داد.