کتاب تفکر پروری در حوزه کودکان

مروری اجمالی بر

مفاهیم تفکر پروری

در حوزه کودکان

پژوهشگر: علی اسکندری

انتشار: آبان 96

تعداد صفحات: 73

قطع: رقعی

تفکر پروری و آموزش تفکر

یکی از ضروریات زندگی معاصر است

و آموزش مهارت های تفکر، یکی از باارزش ترین حوزه های تحقیق و توسعه آموزشی است. توجه به این مهم منجر به تربیت نیروی انسانی خلاق، نوآور و توانا در تصمیم گیری های حساس خواهد شد.

ریشه نهضت آموزش مهارت های فکری به کودکان در این اعتقاد نهفته است که روش تفکر را می توان یاد گرفت و آموزش داد؛ همچنین می توان سطح هوش کلی هر کودک را از طریق استفاده از میانجی هایی از جمله معلم، والدین و رسانه ارتقا بخشید.