کتاب موسیقی کودک در برنامه های تلویزیون

موسیقی کودک در برنامه های تلویزیون

پژوهشگران:

سیداحمد میرمعصومی پروین صالح زاده

تاریخ انتشار: پاییز 1396

تعداد صفحات: 110

قطع: رقعی

یکی از مهم ترین مبادی آشنایی کودکان با موسیقی، برنامه های تلویزیونی است که ویژه این گروه سنی تولید و پخش می شوند. از آنجا که کارکرد اساسی موسیقی کودک، پدیدآیی تحرک و فعالیت ذهنی، باروری قدرت خیال پردازی پویا و پرورش حس زیبایی شناختی کودکان در عرصه آثار شنیداری است، تولیدکنندگان برنامه های کودک در تلاش اند تا ضمن توجه به اهمیت کارکرد عنصر موسیقی در برنامه، بر رعایت هر چه بیشتر استانداردهای این ژانر موسیقی در آثار خویش متعهد بوده و از این طریق سهم خود را در تحقق اهداف ترسیم شده برای موسیقی کودک به درستی ایفا کنند.