کتاب دوربين در جنگ توسط مدیریت پژوهش اداره کل طرح و برنامه ریزی سیما منتشر شد.

  • PDF

عنوان:دوربين در جنگ
مولف: جورج لووينسكي
مترجم: احمد وخشوري
اموراجرايي:  مديريت پژوهش سيما اداره كل طرح و برنامه

کتاب دوربين در جنگ توسط مدیریت پژوهش اداره کل طرح و برنامه ریزی سیما منتشر شد.

نويسنده‌ي اين كتاب به كار عكاساني مانند فنتون،كاپا،گريفيث داگلاس دانكن و مك كالين و 300 عكس گرفته شده توسط آنان استناد كرده است. اين عكاسان جنگي(از زمان اولين پيشگامان تا پايان جنگ ويتنام)چه به عنوان بخش مستقل و تفكيك ناپذيري از ماشين جنگي يا در قالب مشاهده گري بي طرف با ابزار شهامت و شجاعت و خلاقيت در تعقيب تصاوير يا به سخن بهتر ديدگاه هاي اختصاصي خويش،بطور ملموس و يا با آزرده خاطر كردن و به فكر فرو بردن همگان سعي در آن داشته اند كه ادراكات و دستمايه جامعه را از رخداد جنگ و معني و مفهوم آن به نحوي تغيير دهند.

alt

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :