بسته پژوهشی نوروز 97 - مثبت نگری

  • PDF

زندگی پر از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها است و شکست و پیروزی از سرنوشت انسان حذف‌شدنی نیست. به همین خاطر است که افراد خردمند و واقع‌بین نه با پیروزی و کامیابی، سرمست و مغرور می‌شوند و نه با شکست و ناکامی، افسرده و مغموم.

افراد خردمند می‌دانند که نوع نگاه آنان به مسائل و فراز و نشیب‌های زندگی است که کارساز است و چنانچه رویکردی سازنده و نگرشی مثبت داشته باشند، به همان اندازه که از راحتی و آسانی سود می‌برند، می‌توانند از ناراحتی و سختی نیز بهره‌مند شوند. آن‌ها قادر به حذف دشواری‌ها نیستند، اما هر سختی و ناکامی و شکست را به پلی برای دست یافتن به آسانی و کامیابی و پیروزی تبدیل می‌کنند.

این ویژگی افراد خردمند را می‌توان مثبت‌نگری یا مثبت‌اندیشی نامید؛ یعنی توجه به جنبه‌های مثبت مسائل و موضوعات و پدیده‌ها؛ یا همان نیمه پر لیوان.


از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :