کتاب زیبایی شناسی تصویر

  • PDF

کتاب « زیبایی شناسی تصویر » به همت مدیریت پژوهش مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منتشر شد.

 

برای اطلاعات بیشتر به بخش کتاب سایت مراجعه نمایید.از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :