کتاب اصول و فنون زبان بدن

کتاب «اصول و فنون زبان بدن» به همت مدیریت پژوهش سیما منتشر شد.

 

برای اطلاعات بیشتر به بخش کتاب سایت مراجعه نمایید.