انتخابات در کلام بزرگان

  • PDF

امروزه انتخابـات در كنـار ديگر سازوكارهاي مشاركت مردم به صورت فردی و اجتماعی همچنان مهم‌ترين و بارزترين نـوع مـشاركت افـراد در عرصـه سياسي است. انتخابات، پايه‌هاي اجتماعي قدرت سياسي و اخـلاق اجتمـاعي شهروندي را نشان داده، ملاك خوبي براي ارزيابي توزيع قدرت در جامعه بوده و چگـونگي ارتبـاط متقابـل جامعـه و دولت را به نمايش مي‌گذارد؛ به همـين دليـل از مهـم‌تـرين مصادیق دموکراسی تلقی می‌گردد.

متناسب با مطالب فوق انتخابات مهمترين شاخص «مردم‌سالاري ديني» است. انتخابات مظهر ارادة مردم و احساس مسئوليت آنان نسبت به مسائل كشور است. لذا انتخاب درست، ضامن آينده كشور است. آنچه دربارة انتخابات اهميت زيادي دارد نفس شركت مردم است. مهم اين است كه مردم با هر درجة تشخيصي كه دارند، خود دست به انتخاب بزنند. اين كار علاوه بر آنكه تمرين مشاركت است، تمرين استقلال و رشد فكري و اعتماد به نفس نيز هست.

در مرحلة دوم انتخاب كانديداي مناسب است. اينجاست كه سطح آگاهي مردم و نقش رسانه‌ها تعيين كننده آينده كشور است. روشن است كه انتخاب كانديداي لايق از غيرلايق تا چه حد مي‌تواند جامعه را به پيش برد و يا به چالش بكشاند.

با این اوصاف حضور در عصری که ماهیت اطلاعاتی و خبررسانی آن را به عصر ارتباطات موسوم کرده است؛ دقت در نقش و کارکرد رسانه‌ها را بیش از پیش ضروری می‌سازد. لذا با عنایت به اهميت انتخابات در تعيين ميزان كمـي و كيفي مشاركت سياسي و تعيين جايگـاه افكـار عمـومي در رونـدهاي كـلان سياسـي كشور، توجه به تأثیر رسانه‌ها به ویژه تلویزیون بر رفتار انتخاباتي، اهميت ويژه‌اي خواهـد داشـت.

از همین رو لازم است رسانه ملی با استفاده از فرصت‌های موجود و ظرفیت‌های رسانه‌ای به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری - دوم اسفند ماه 1398- به تبیین، تشریح، جهت‌دهی صحیح، آگاهی‌بخشی و ... برای مخاطبان بپردازد.

به منظور دست‌یابی به هدف فوق توجه و استفاده از دیدگاه‌های رهبران انقلاب اسلامی راهگشا است. در این رابطه تلاش نموده‌ایم گزیده‌ای از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) را در نوشتار حاضر تدوین نماییم. امید است مورد استفاده برنامه‌سازان محترم قرار گیرد.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :