چطور يك فيلمنامه بنويسيم؟ (2)

  • PDF
ساختار فيلمنامه نويسي. . . 
نوشتن فيلمنامه براي فيلمهاي بلند، قواعد استانداردي دارد كه مي بايست رعايت گردد. البته اين به معني غير خلاق بودن نيست. اتفاقاً اين قواعد كه كاربردشان باعث خلق فيلمهاي كاملاً‌متفاوتي مانند Shrek, Twilight, Million Dollar Baby, and Little Miss Sunshine گرديده است، احتمالاً‌ كمك بسيار خوبي هم به ديدگاه خلاقانه شما مي نمايند.
البته قبلاً‌ هم گفتم كسي شما را بخاطر تغيير دادن يا استفاده نكردن از اين قواعد به زندان نمي اندازد، اما فروش فيلمنامه تان هم بر عهده خودتان خواهد بود.
 
اعداد و ارقام!
يك فيلمنامه بلند سينمايي 100 تا 120 صفحه دارد. رخداد انگيزشي داستان بين صفحات 10 تا 15 اتفاق مي افتد. كل فيلمنامه قرار است محل تلاش قهرمان براي رسيد به هدفش نهاييش باشد و اين تلاشها به سمت نقطه اوج داستان كه نزديك انتهاي فيلمنامه مي باشد،‌ در جريان است. 
فيلمنامه نويسان و اساتيد اين فن براي باقي اصول ساختاري فيلمنامه، نظرات مختلفي ارايه داده اند. اكثراً‌ قبول دارند كه يك سناريو داراي سه قسمت و يا پرده اصلي مي باشد. شروع داستان، ميانه و انتهاي آن.
پرده اول حدود 30 صفحه اول فيلمنامه است و به معرفي داستان مي پردازد. جايي كه ما مي فهميم قهرمان كيست و رخداد انگيزشي، قهرمان ما را از وضعيتي آرام به ميدان جنگ مي كشاند. پرده دوم كه حدود 60 صفحه بوده و قسمت اصلي داستان در آن سپري مي شود. در واقع قهرمان بيچاره شما ضربات سختي را قبول كرده و انواع پيش شرطها براي ادامه كارش، ايجاد مي شود. مشكلاتش سختر و سختر شده و حل آنها نيز هر لحظه بيشتر حياتي بنظر مي رسد. پرده سوم كمي از پرده اول كمتر بوده و حدود 20 تا 30 صفحه را دربر مي گيرد. در اين پرده ما نقطه اوج داستان، صحنه نهايي و آخرين مانع مبارزه را در پيش رو خواهيم داشت كه پس ازآن به نقطه پاياني فيلم مي رسيم. دراينجاست كه همه چيز مشخص مي شود و نهايتاً قهرمان ما با اسبش به سمت غروب خورشيد مي رود و يا زير پاي اسبش لگدكوب مي گردد و مي ميرد!
 
ساختار صحنه ها
يك فيلمنامه بلند سينمايي از 60 تا 70 صحنه ساخته شده است. صحنه ها مانند آجرهاي يك ديوار، دانه هاي يك گردنبند، مهره هاي كمر و يا هر تشبيه ديگري كه بخواهيد استفاده نماييد، هستند. هر صحنه يك آغاز، يك زمان و چيزي دارد كه در آن نشان داده مي شود و يا اتفاق مي افتد. هر صحنه اي كه وارد فيلمنامه شما مي شود مي بايست هدفي را دنبال نمايد. صحنه ها مي بايست قهرمان را به هدفش نزديكتر و يا دورتر نمايند و يا براي مخاطب شما شناخت جديدي از كاركتر يا موقعيت آن به ارمغان داشته باشد.
Christopher Keane در كتابش به نام "چطور يك فيلمنامه قابل فروش بنويسيم"( How to Write a Selling Screenplay) عنوان مي كند كه هر صحنه مي بايست خودش به عنوان يك سناريو كوچك درنظر گرفته شود كه داراي ابتدا، ميانه و پايان باشد.(اغلب بهتر است كه اين پايان، آغازي براي صحنه هاي ديگر باشد كه مخاطب را مشتاقانه به صحنه هاي بعدي هدايت نمايد). او همچنين اصولي را هم از ويليام گلدمن ارايه مي دهد: فكر كنيد كه عنصر مركزي صحنه شما چه مي باشد و سپس كمي به عقب برگرديد و شروع به نوشتن آن نماييد.

شما در این صفحه هستید :