زیبایی شناسی تصویر

  • PDF

مدرس: حمیدرضا حافظی

برای درک عمیق مباحث زیبایی شناسی تصویر مطالعه­ی کتابهای پیشنهادی مدرس، ضروری به نظر می­رسد. این کتابشناسی و درواقع سیر مطالعاتی، بیست و پنج کتاب را در حوزه­های مختلف نقاشی، عکس، سینما و تلویزیون دربر می­گیرد.

زیبایی شناسی

1-    معنی زیبائی، اریک نیوتن، ترجمه پرویز مرزبان، انتشارات علمی و فرهنگی

2-    شناخت زیبائی، فیلیسین شاله، ترجمه علی اکبر بامداد، انتشارات طهوری

3-    معنویت در هنر، واسیلی کاندینسکی، ترجمه اعظم نوراله خانی، انتشارات شباهنگ ادراک بصری

4-    هنر و ادراک بصری، رودلف آرنهایم، ترجمه مجید اخگر، انتشارات سمت

5-    دستور زبان بصری، کریستیان لبرگ، ترجمه امیرمحمد نصیری، نشر چشمه

6-     مبادی سواد بصری، دونیس داندیس، ترجمه مسعود سپهر، انتشارات سروش

تحلیل نقاشی

7-    فراگیری نگاه به نقاشی، مری اکتون، ترجمه فروغ تحصیای، انتشارات روزبهان

8-    نقاشی را چگونه نگاه کنیم (از مجموعه هشت جلدی تاریخ هنر) سوزان وودفورد، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز

9-    زبان نقاشی، ری بترز، ترجمه داراب بهنام شباهنگ، انتشارات چکامه

تحلیل عکس

10-     چگونه عکس ببینیم (هنر دیدن) دیوید فین، ترجمه رعنا جوادی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

11-     نقد عکس، تری برت، ترجمه اسماعیل عباسی، نشر مرکز

12-     نگاهی به عکس­ها، جان سارکوفسکی، ترجمه فرشید آذرنگ، انتشارات سمت


شما در این صفحه هستید :