کتاب

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
21 خودآموز تدوین دیجیتالی با نرم افزار EDIUS Pro 7.30
22 آسیب شناسی برنامه های گفتگو محور
23 بررسی وضعیت اجرای برنامه های تلویزیونی
24 صد نکته در تدوین تلویزیونی
25 مغالطه
26 مجموعه معرفی شبکه های تلویزیونی جهان
27 اصول برنامه‌سازي ديني کودک در گفتگو با کارشناسان حوزه دين، رسانه و کودک
28 ماخذشناسي حوزه مطالعات دين ، رسانه و کودک
29 اشخاص و گروه ها در قرآن
30 بررسي شخصيت در فيلم هاي تاريخي-مذهبي
31 کودک انيميشن و تلويزيون
32 تاريخ اجتماعي رسانه از گوتنبرگ تا اينترنت
33 مدیریت رسانه
34 رسانه شناخت
35 نقش آفرینی رسانه‌ها در جامعه دانایی
36 جستاری در گونه شناسی سینمای مستند ایران
37 تهاجم فرهنگی
38 مجموعه معرفی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای
39 جشنواره تلویزیونی مونته کارلو
40 جشنواره تلویزیونی نیویورک

شما در این صفحه هستید :