پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 6797
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 9317
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 6278
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 6839
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 6697
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 6156
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 5647
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 5999
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 6123
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 5988
11 سياست‌گذاري محتوايي در حوزه توليد محصولات نمايشي با محوريت خانواده بر مبناي سبك زندگي اسلامي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران 4581
12 ساختارشناسي فيلم مستند مشاهده‌اي و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي مستند تلويزيوني 5322
13 راهکارهاي انعکاس سبک زندگي در حوزه اقتصاد خانواده توسط رسانه (تلويزيون) از ديدگاه نخبگان حوزه و رسانه 7441
14 نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام 5511
15 پدیدارشناسی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و مطالعه‌ی نسبت اقتضائات تربیت آن با تربیت مطلوب در نظام تربیت رسمی و عمومی 4590
16 انتقال مفاهيم اخلاقي به کودکان در برنامه‌هاي ترکيبي تلويزيون با مطالعه موردي دروغگويي و راستگويي 4974
17 راه‌كارهاي افزايش سهم تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با استفاده از پهن باند 4887
18 ساختار روايت در تلويزيون تعاملي با تأکيد بر برنامه‌هاي نمايشي 5624
19 تصوير انسان الهي در تلويزيون 5701
20 راهبردهاي پيشنهادي تلويزيون تعاملي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 5566

شما در این صفحه هستید : خانه