پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی
11 سياست‌گذاري محتوايي در حوزه توليد محصولات نمايشي با محوريت خانواده بر مبناي سبك زندگي اسلامي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران
12 ساختارشناسي فيلم مستند مشاهده‌اي و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي مستند تلويزيوني
13 راهکارهاي انعکاس سبک زندگي در حوزه اقتصاد خانواده توسط رسانه (تلويزيون) از ديدگاه نخبگان حوزه و رسانه
14 نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام
15 پدیدارشناسی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و مطالعه‌ی نسبت اقتضائات تربیت آن با تربیت مطلوب در نظام تربیت رسمی و عمومی
16 انتقال مفاهيم اخلاقي به کودکان در برنامه‌هاي ترکيبي تلويزيون با مطالعه موردي دروغگويي و راستگويي
17 راه‌كارهاي افزايش سهم تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با استفاده از پهن باند
18 ساختار روايت در تلويزيون تعاملي با تأکيد بر برنامه‌هاي نمايشي
19 تصوير انسان الهي در تلويزيون
20 راهبردهاي پيشنهادي تلويزيون تعاملي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

شما در این صفحه هستید :