پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
101 بررسی عوامل موثر در برنامه‌سازی مطلوب با توجه به الگوی بومی مدیریت رسانه 1138
102 بازنمايي ارزش‌هاي نشانه‌اي سبک زندگي ايراني در تبليغات پخش شده از رسانه ملي 1278
103 بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تربيت شهروند حرفه‌اي منطقه ‎3 شهرداري تهران 1380
104 بازنمایی فرهنگ‌های محلی در تلویزیون ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فرهنگ لُری در سریال تلویزیونی باران بهاری 680
105 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ رادی‍و و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ 614
106 بررسي تأثير مصرف رسانه‌اي بر سرمايه اجتماعي دبيران شهرستان نکا (سال تحصيلي 92-91‌) 2447
107 بررسی روابط قبل از ازدواج دختران و پسران در سریال‌های ایرانی 1003
108 آسیب شناسی تئاتر تلویزیونی در ایران 1017
109 بررسي تأثير رسانه ملي(شبکه ‎2و6 تلويزيون) بر ميزان مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي در سال ‎1390 1285
110 بررسی ارتباط گرایش دینی جوانان شهر تهران و میزان توجه به سریال‌های مذهبی تلویزیون 1225
111 بازنمايي ويژگي‌هاي شخصيت زن در قرآن و نحوه استفاده از آن در درام تلويزيوني 1027
112 تأثير رسانه‌هاي جمعي بر ميزان الگوپذيري دانش‌آموزان مقطع ابتدايي 1242
113 مسائل اخلاقي تبليغ دين در رسانه 1038
114 نقش رسانه در برندينگ گردشگري فرهنگي 1064
115 بررسی نقش راهبردی رسانه‌های جمعی بر امنیت ملی 1014
116 تلویزیون و آداب (اخلاق و رسانه‌ای) رسانه 1033
117 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه با مصرف رسانه‌ای جوانان شهر تبریز 1179
118 رسانه‌های جدید و مخاطبان تلویزیون 1093
119 جایگاه سواد رسانه‌ای در سیاست‌های فرهنگی ارتباطی جمهوری اسلامی ایران 1243
120 جایگاه سواد رسانه‌ای در الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیونی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) 739

شما در این صفحه هستید : خانه