پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
101 بررسی عوامل موثر در برنامه‌سازی مطلوب با توجه به الگوی بومی مدیریت رسانه 1240
102 بازنمايي ارزش‌هاي نشانه‌اي سبک زندگي ايراني در تبليغات پخش شده از رسانه ملي 1379
103 بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تربيت شهروند حرفه‌اي منطقه ‎3 شهرداري تهران 1507
104 بازنمایی فرهنگ‌های محلی در تلویزیون ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فرهنگ لُری در سریال تلویزیونی باران بهاری 718
105 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ رادی‍و و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ 653
106 بررسي تأثير مصرف رسانه‌اي بر سرمايه اجتماعي دبيران شهرستان نکا (سال تحصيلي 92-91‌) 2549
107 بررسی روابط قبل از ازدواج دختران و پسران در سریال‌های ایرانی 1106
108 آسیب شناسی تئاتر تلویزیونی در ایران 1122
109 بررسي تأثير رسانه ملي(شبکه ‎2و6 تلويزيون) بر ميزان مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي در سال ‎1390 1325
110 بررسی ارتباط گرایش دینی جوانان شهر تهران و میزان توجه به سریال‌های مذهبی تلویزیون 1327
111 بازنمايي ويژگي‌هاي شخصيت زن در قرآن و نحوه استفاده از آن در درام تلويزيوني 1126
112 تأثير رسانه‌هاي جمعي بر ميزان الگوپذيري دانش‌آموزان مقطع ابتدايي 1339
113 مسائل اخلاقي تبليغ دين در رسانه 1137
114 نقش رسانه در برندينگ گردشگري فرهنگي 1163
115 بررسی نقش راهبردی رسانه‌های جمعی بر امنیت ملی 1109
116 تلویزیون و آداب (اخلاق و رسانه‌ای) رسانه 1122
117 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه با مصرف رسانه‌ای جوانان شهر تبریز 1272
118 رسانه‌های جدید و مخاطبان تلویزیون 1186
119 جایگاه سواد رسانه‌ای در سیاست‌های فرهنگی ارتباطی جمهوری اسلامی ایران 1341
120 جایگاه سواد رسانه‌ای در الگوپذیری نوجوانان از تبلیغات تجاری تلویزیونی (مطالعه موردی: نوجوانان شهر تهران) 787

شما در این صفحه هستید : خانه