پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
141 به‌سوی تدوین الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون 1286
142 نقش بهره مندی از رسانه ها در توانمندسازی زنان 1341
143 مخاطب‌شناسي رسانه با رويکرد داده‌کاوي 1492
144 قابلیت انیمیشن به‌مثابه رسانه در فرآیند آموزش 1270
145 تدوين راهبردهاي مديريت رسانه اي بحران هسته اي در سيماي جمهوري اسلامي ايران 1422
146 طراحي و كاربرد عناصر تصويري، در برنامه¬هاي تلويزيوني كودك با رويكرد آموزشي 1163
147 بررسي برنامه تلويزيوني هفت از نظر برجسته سازي جريان هاي حوزه ي سينماي ايران 1165
148 نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي در طرح اکرام ايتام کميته امداد امام خميني(ره) 1009
149 بررسي ميزان رابطه استفاده از رسانه ها (تلويزيون و اينترنت) با سرمايه اجتماعي درشهرتهران 1431
150 بررسي توليدات رسانه ملي در گرايش مخاطبان به ماهواره ها 1033
151 معاصر سازي اسطوره هاي ملي در نمايش هاي راديويي 998
152 بررسي شيوه هاي مطلوب اجرا و گويندگي در پيامهاي بازرگاني راديويي ايران 1147
153 تدوين راهبردهاي مطلوب شبكه چهار سيماي جمهوري اسلامي ايران 986
154 تدوين راهبردهاي مطلوب مديريت توليد پويانمايي براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 843
155 تحليل دريافت مخاطبان تهراني از سريال هاي خانوادگي و ملودرام شبكه جم تي وي 989
156 وضعيت ساختار مستند راديويي در صداي جمهوري اسلامي ايران و ارايه الگوي مناسب 969
157 ساختارشناسي مستندتعاملي با بررسي آثار شاخص اين شيوه 971
158 بررسی نسبت تبلیغ اخلاق اجتماعی دینی و تلویزیون 959
159 بررسی جایگاه میزانسن در انتقال مفاهیم دینی در آثار مجیدی و میرکریمی 924
160 بررسی عنصر اقتباس از قصص قرآن برای نگارش نمایشنامه رادیویی 944

شما در این صفحه هستید : خانه