پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
141 به‌سوی تدوین الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون 972
142 نقش بهره مندی از رسانه ها در توانمندسازی زنان 1023
143 مخاطب‌شناسي رسانه با رويکرد داده‌کاوي 1170
144 قابلیت انیمیشن به‌مثابه رسانه در فرآیند آموزش 954
145 تدوين راهبردهاي مديريت رسانه اي بحران هسته اي در سيماي جمهوري اسلامي ايران 1127
146 طراحي و كاربرد عناصر تصويري، در برنامه¬هاي تلويزيوني كودك با رويكرد آموزشي 924
147 بررسي برنامه تلويزيوني هفت از نظر برجسته سازي جريان هاي حوزه ي سينماي ايران 906
148 نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي در طرح اکرام ايتام کميته امداد امام خميني(ره) 784
149 بررسي ميزان رابطه استفاده از رسانه ها (تلويزيون و اينترنت) با سرمايه اجتماعي درشهرتهران 1155
150 بررسي توليدات رسانه ملي در گرايش مخاطبان به ماهواره ها 795
151 معاصر سازي اسطوره هاي ملي در نمايش هاي راديويي 774
152 بررسي شيوه هاي مطلوب اجرا و گويندگي در پيامهاي بازرگاني راديويي ايران 914
153 تدوين راهبردهاي مطلوب شبكه چهار سيماي جمهوري اسلامي ايران 754
154 تدوين راهبردهاي مطلوب مديريت توليد پويانمايي براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 663
155 تحليل دريافت مخاطبان تهراني از سريال هاي خانوادگي و ملودرام شبكه جم تي وي 753
156 وضعيت ساختار مستند راديويي در صداي جمهوري اسلامي ايران و ارايه الگوي مناسب 736
157 ساختارشناسي مستندتعاملي با بررسي آثار شاخص اين شيوه 741
158 بررسی نسبت تبلیغ اخلاق اجتماعی دینی و تلویزیون 732
159 بررسی جایگاه میزانسن در انتقال مفاهیم دینی در آثار مجیدی و میرکریمی 702
160 بررسی عنصر اقتباس از قصص قرآن برای نگارش نمایشنامه رادیویی 727

شما در این صفحه هستید : خانه