پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
141 به‌سوی تدوین الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون 1076
142 نقش بهره مندی از رسانه ها در توانمندسازی زنان 1132
143 مخاطب‌شناسي رسانه با رويکرد داده‌کاوي 1279
144 قابلیت انیمیشن به‌مثابه رسانه در فرآیند آموزش 1063
145 تدوين راهبردهاي مديريت رسانه اي بحران هسته اي در سيماي جمهوري اسلامي ايران 1224
146 طراحي و كاربرد عناصر تصويري، در برنامه¬هاي تلويزيوني كودك با رويكرد آموزشي 1002
147 بررسي برنامه تلويزيوني هفت از نظر برجسته سازي جريان هاي حوزه ي سينماي ايران 997
148 نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي در طرح اکرام ايتام کميته امداد امام خميني(ره) 859
149 بررسي ميزان رابطه استفاده از رسانه ها (تلويزيون و اينترنت) با سرمايه اجتماعي درشهرتهران 1248
150 بررسي توليدات رسانه ملي در گرايش مخاطبان به ماهواره ها 880
151 معاصر سازي اسطوره هاي ملي در نمايش هاي راديويي 848
152 بررسي شيوه هاي مطلوب اجرا و گويندگي در پيامهاي بازرگاني راديويي ايران 989
153 تدوين راهبردهاي مطلوب شبكه چهار سيماي جمهوري اسلامي ايران 831
154 تدوين راهبردهاي مطلوب مديريت توليد پويانمايي براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 720
155 تحليل دريافت مخاطبان تهراني از سريال هاي خانوادگي و ملودرام شبكه جم تي وي 834
156 وضعيت ساختار مستند راديويي در صداي جمهوري اسلامي ايران و ارايه الگوي مناسب 812
157 ساختارشناسي مستندتعاملي با بررسي آثار شاخص اين شيوه 816
158 بررسی نسبت تبلیغ اخلاق اجتماعی دینی و تلویزیون 808
159 بررسی جایگاه میزانسن در انتقال مفاهیم دینی در آثار مجیدی و میرکریمی 776
160 بررسی عنصر اقتباس از قصص قرآن برای نگارش نمایشنامه رادیویی 797

شما در این صفحه هستید : خانه