از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

تعداد رای دهندگان:
5

نخستین رای:
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷

آخرین رای:
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۶

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
کتابخانه
2 40%
آرشیو کتاب ها
2 40%
انتشارات
1 20%

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :