از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

تعداد رای دهندگان:
11

نخستین رای:
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷

آخرین رای:
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۴

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
کتابخانه
6 54.5%
آرشیو کتاب ها
3 27.3%
انتشارات
2 18.2%

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :