از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

تعداد رای دهندگان:
7

نخستین رای:
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۷

آخرین رای:
يكشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۶

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
کتابخانه
4 57.1%
آرشیو کتاب ها
2 28.6%
انتشارات
1 14.3%

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :